Jeugd en Cultuur

De Werkgroep Jeugd & Cultuur wil kinderen in contact brengen met cultuur in de breedste zin van het woord.

Ze organiseert daartoe cursussen, waarbij muziek, zang en drama aan de orde komen. De muzikale theatersprookjes, inmiddels al meer dan zes jaar opgevoerd in samenwerking met Muziekvereniging La Fraternité, zijn daarvan het resultaat. Ze trekken elk jaar weer volle zalen.

Voor aanmeldingen en informatie: .

De werkgroep bestaat uit Harrie, Bertie en Nienke Kleverwal en Nanneke Dorenbos.