Samenstelling bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit acht personen. Daarvan zijn vier mensen lid vanuit diverse culturele geledingen, met uiteenlopende aandachtsgebieden en professies. Het algemeen bestuur fungeert als toezichthouder en klankbord.

Verder is er het dagelijks bestuur van drie mensen (voorzitter, penningmeester en secretaris). Het dagelijks bestuur opereert als werkbestuur voor de dagelijkse operationele zaken. Naast het zo nodig ondersteunen van de werkgroepen, zorgt het dagelijks bestuur voor het beoordelen en toekennen van subsidieaanvragen voor culturele initiatieven in de Brummense samenleving.