foto bestuurslid

Marie-Thérèse Snelders
voorzitter

foto bestuurslid

Wessel van Soest
penningmeester

foto bestuurslid

Annemarie den Hartogh
secretaris

foto bestuurslid

Marjo van Dam
public relations

foto bestuurslid

Bob Koster
aandachtsgebied theater en dans

foto bestuurslid

Otto Koedijk
aandachtsgebied beeldende kunst

foto bestuurslid

Marguerite Tuijn
aandachtsgebied taal

foto bestuurslid

Betteke Rouwenhorst-te Hoonte
aandachtsgebied film, jeugd, popmuziek

foto bestuurslid

Frances Giesberts
aandachtsgebied muziek