Samenstelling bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit tien personen. Daarvan zijn zes mensen lid vanuit diverse culturele geledingen, met uiteenlopende aandachtsgebieden en professies. Het algemeen bestuur fungeert als toezichthouder en klankbord.

Verder is er het dagelijks bestuur van vier mensen (voorzitter, penningmeester, secretaris en PR-medewerker). Het dagelijks bestuur opereert als werkbestuur voor de dagelijkse operationele zaken. Naast het zo nodig ondersteunen van de werkgroepen, zorgt het dagelijks bestuur voor het beoordelen en toekennen van subsidieaanvragen voor culturele initiatieven in de Brummense samenleving.