Over de Stichting

De Culturele Stichting Gemeente Brummen stimuleert, initieert en faciliteert zo veel mogelijk de niet-commerciële activiteiten op het gebied van cultuur in zo breed mogelijke zin binnen de gemeentegrenzen.

Omdat het gemeentebestuur van Brummen het van belang vindt, dat de inwoners de gelegenheid wordt geboden met cultuur in aanraking te komen, subsidieert zij de Culturele Stichting en heeft zij een aantal coördinerende en uitvoerende taken aan de Stichting gedelegeerd.

De Culturele Stichting is een vrijwilligersorganisatie met ANBI-status. Een en ander is vastgelegd in de statuten van de Culturele Stichting.
Verdere interne afspraken zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

De Culturele Stichting organiseert jaarlijks een bijeenkomst - het Cultureel Platform - waarvoor iedere geïnteresseerde persoon of organisatie rechtstreeks of via de pers wordt uitgenodigd om door de stichting geagendeerde of andere actuele zaken te bespreken, contacten te leggen of initiatieven te bundelen.

Tenslotte kan de Culturele Stichting als paraplu fungeren voor initiatieven of projecten als deze een juridische en/of financiële entiteit/paraplu behoeven.

Elk jaar maakt de Culturele Stichting een jaarverslag. U kunt het jaarverslag van het afgelopen jaar hier inzien of downloaden: Jaarverslag 2021.

Jaarverslagen van voorgaande jaren vindt u hier: Jaarverslag 2020, Jaarverslag 2019, Jaarverslag 2018, Jaarverslag 2017, Jaarverslag 2016, Jaarverslag 2015.

Het bestuur van de stichting bestaat uit tien personen. Zie Samenstelling bestuur.

De Culturele Stichting heeft een Privacyverklaring.