Financiële ondersteuning

De Culturele Stichting ontvangt jaarlijks subsidie van de Gemeente Brummen. Meer dan tweederde wordt gebruikt voor culturele activiteiten, ondernomen door haar werkgroepen, en het subsidiëren van culturele initiatieven die worden geïnitieerd door lokale organisaties en individuele inwoners die hiertoe een subsidieaanvraag indienen. Bij het vaststellen van de subsidie worden de volgende criteria gehanteerd.

Criteria

  • Is er sprake van algemeen belang c.q. is de doelgroep niet te specifiek?
  • Levert het initiatief een bijdrage aan het culturele klimaat binnen de gemeente?
  • Is er sprake van vernieuwing c.q. is het in het verleden reeds uitgevoerd of is het juist een traditie?
  • Is de financiële wens in overeenstemming met de te leveren prestatie en de te bereiken doelgroep?
  • Zijn de eventuele risico’s voldoende afgedekt?
  • Is er ervaring met aanvrager aangaande eerdere subsidies?
  • Zijn er ook andere sponsoren benaderd?

Bijdrage aanvragen?

Gebruik het formulier hiernaast (of hieronder, als u op een klein scherm kijkt) om een aanvraag te doen.
Dien uw aanvraag minimaal 8 weken vóór de geplande activiteit in! 

Privacy

De privacyverklaring van de Culturele Stichting is ook van toepassing op dit formulier.