Bruikleen beamer

De Culturele Stichting is in het bezit van een beamer en een projectiescherm die in bruikleen worden verstrekt met inachtneming van de volgende spelregels.

Spelregels

  • Beamer en projectiescherm zijn beschikbaar voor alle aan de stichting gelieerde, niet-commerciële culturele instellingen en verenigingen, voor cultuur gerelateerde activiteiten.
  • De Culturele Stichting brengt geen kosten in rekening voor het gebruik van beamer en projectiescherm, tenzij er bij inlevering onderdelen missen of er schade wordt vastgesteld die het gevolg is van onachtzaamheid.
  • Indien u voor ingebruikname of na gebruik schade constateert of onderdelen mist, dient u dit te melden bij
  • De apparatuur kan alleen opgehaald / ingeleverd worden bij de Openbare Bibliotheek te Brummen gedurende de reguliere openingstijden (zie Openingstijden Bibliotheek Brummen). Bij inlevering wordt de apparatuur gecontroleerd.
  • Technische ondersteuning, indien gewenst, wordt verleend door de Brummense Buiten Bios.
  • Door het aanvraagformulier volledig en correct in te vullen stelt u ons in staat u zo spoedig mogelijk te melden of de beamer beschikbaar kan worden gesteld. 

Privacy

De privacyverklaring van de Culturele Stichting is van toepassing op dit formulier.