Bruikleen beamer

De Culturele Stichting is in het bezit van een beamer en een projectiescherm die in bruikleen worden verstrekt met inachtneming van de volgende spelregels.

Spelregels

 • Beamer en projectiescherm zijn beschikbaar voor alle aan de stichting gelieerde, niet-commerciële culturele instellingen en verenigingen, voor cultuur gerelateerde activiteiten.
 • De Culturele Stichting brengt geen kosten in rekening voor het gebruik van beamer en/of projectiescherm indien:
  • de aanvrager een bestuurs- of werkgroeplid is van de Culturele Stichting, en/of
  • de aanvrager de apparatuur gebruikt voor een door de Culturele Stichting gesubsidieerde activiteit.
 • In alle andere gevallen wordt een huurprijs in rekening gebracht:
  - voor gebruik op 1 dag: € 25,--
  - voor gebruik op 2-3 aaneengesloten dagen: € 50,--
  direct bij aanvraag te voldoen door overmaking op rekeningnummer 
  NL28 RABO 0311 0691 42 t.n.v. CSGB, o.v.v. “huur beamer t.b.v. ... “ (activiteit en datum vermelden).
 • Indien bij inlevering van beamer en/of scherm schade blijkt, zal de Culturele Stichting een schadevergoeding in rekening brengen.
 • Indien u voor ingebruikname of na gebruik schade constateert of onderdelen mist, dient u dit te melden bij
 • De apparatuur kan alleen opgehaald / ingeleverd worden bij de Openbare Bibliotheek te Brummen gedurende de reguliere openingstijden (zie Openingstijden Bibliotheek Brummen). Bij inlevering wordt de apparatuur gecontroleerd.
 • Bij eventuele technische vragen kunt u vooraf contact opnemen met de Brummense Buiten Bios (Rudie van den Berg).
 • Door het aanvraagformulier volledig en correct in te vullen stelt u ons in staat u zo spoedig mogelijk te melden of de beamer beschikbaar kan worden gesteld. 

Privacy

De privacyverklaring van de Culturele Stichting is van toepassing op dit formulier.