Afdichting Muziekkoepel

Voor de Muziekkoepel op het Marktplein in Brummen is afdichting beschikbaar, u kunt hier via de Culturele Stichting gebruik van maken tijdens een uitvoering. Daarvoor gelden de volgende spelregels.

Spelregels

 • De afdichting is beschikbaar voor alle aan de stichting gelieerde, niet commerciële culturele instellingen en verenigingen voor cultuur gerelateerde activiteiten.
 • De Culturele Stichting brengt geen kosten in rekening voor het gebruik van de afdichting indien:
  • de aanvrager een bestuurs- of werkgroeplid is van de Culturele Stichting, en/of
  • de aanvrager de afdichting gebruikt voor een door de Culturele Stichting gesubsidieerde activiteit.
 • In alle andere gevallen wordt een huurprijs in rekening gebracht:
  - voor gebruik op 1 dag: € 25,--
  - voor gebruik op 2-3 aaneengesloten dagen: € 50,--
  direct bij aanvraag te voldoen door overmaking op rekeningnummer 
  NL28 RABO 0311 0691 42 t.n.v. CSGB, o.v.v. “huur afdichting t.b.v. ... “ (activiteit en datum vermelden).
 • Indien na gebruik van de afdichting schade blijkt, zal de Culturele Stichting een schadevergoeding in rekening brengen.
 • Indien u voor ingebruikname of na gebruik schade constateert of onderdelen mist, dient u dit te melden bij .
 • Door het aanvraagformulier op deze pagina volledig en correct in te vullen, stelt u ons in staat u zo spoedig mogelijk te melden of de afdichting beschikbaar kan worden gesteld.

Privacy

De privacyverklaring van de Culturele Stichting is ook van toepassing op dit formulier.