Ondersteuning

Een belangrijke taak van de Culturele Stichting Gemeente Brummen is het faciliteren van niet-commerciële activiteiten op het gebied van cultuur in zo breed mogelijke zin binnen de gemeentegrenzen.

Dat kan met kennis en kunde, maar ook met  financiële ondersteuning en/of materiële ondersteuning, zoals het ter beschikking stellen van een beamer of het ter beschikking stellen van afdichting van de Muziekkoepel.

Kennis en kunde

De Culturele Stichting heeft een goed netwerk en probeert zelf via bestuurs- of werkgroepleden deskundigheid te verlenen of te verwijzen naar de juiste persoon of organisatie.

De Culturele Stichting organiseert twee maal per jaar een bijeenkomst - het Cultureel Platform - waar iedere geïnteresseerde persoonlijk of via de pers voor wordt uitgenodigd. Daar kunnen door de Culturele Stichting geagendeerde of andere actuele zaken worden besproken, contacten worden gelegd en initiatieven worden gebundeld of afgestemd.

Meer weten? Stuur ons een mailtje!