Ans van Breda, Kees Dekkers wen Puck Kamp brachten dat thema volgens de jury het beste tot uitdrukking.

Op zondag 19 mei vond de Kunstmarkt van het Pinksterfestival Brummen plaats. In 52 kramen presenteerden kunstenaars hun werk. Thema dit jaar was ‘Verbinding’. De deelnemers aan de kunstmarkt werden van te voren uitgenodigd ‘dit thema verrassend in te vullen’. 

Driehoofdige jury

De jury bestaande uit Jan Ek (dominee met emeritaat), Yasemin Cegerek (wethouder Cultuur) en Bob Koster (lid algemeen bestuur Culturele Stichting) hebben die middag alle kramen bezocht. Zij waren onder de indruk van de grote variëteit aan kunstvormen met zonder uitzondering een hoge kwaliteit. Kijkend naar het thema Verbinding constateerden ze dat dit zeer regelmatig herkenbaar terug kwam.
Door op zoek te gaan naar het verhaal achter het kunstwerk werd het thema nóg meer zichtbaar.

De jury kwam tot de conclusie dat in heel veel kunstwerken als kern naar voren kwam ‘door in verbinding te zijn zorgen voor de ander’. Of zoals het in één van de kramen werd geformuleerd: “Je blijven verbinden in het nu, geeft je de kracht voor morgen”. 

De prijswinnaars

Dat kwam bij de uiteindelijke drie prijswinnaars op de volgende manier naar voren:
Ans van Breda (1e prijs) uit Brummen schildert kinderen uit verschillende werelddelen, met name uit Zuid Amerika. De verbinding spat van haar schilderijen af, niet alleen door kinderen te schilderen van achteren die de armen om elkaar heen geslagen hebben maar ook doordat die schilderijen je als toeschouwer met die kinderen verbonden te laten voelen. Terecht noemt ze haar project ‘Wereldkinderen’.
Kees Dekkers (2e prijs), Brummenaar van oorsprong, zoekt in de objecten die hij maakt, waaronder indrukwekkende stoelen, naar verbinding met de aarde, met duurzaamheid en het circulaire, en daarmee nadrukkelijk met zorg voor de toekomst, onze toekomst. 
Puck Kamp (3e prijs) uit De Meern haalde op verschillende manieren kernwoorden van mensen op, daar schilderde zij een aquarel bij en voegde er taal aan toe. De kaartjes met veertjes die zij ontworpen heeft zorgen voor verbinding tussen mensen. Haar ambitie is om de wereld op deze manier een stukje beter te maken. 

De prijswinnaars gingen met een tegoedbon van de drie in het Pinksterfestival deelnemende horeca ondernemers naar huis. Door aan deze drie kunstenaars een prijs toe te kennen heeft de jury ook geprobeerd recht te doen aan de variatie in kunstuitingen die aanwezig waren: schilderijen, aquarellen, objecten, gebruiksvoorwerpen om maar een paar voorbeelden te noemen.