In de Cultuurvisie staat hoe de gemeente kunst en cultuur in de komende jaren wil ondersteunen, stimuleren én versterken.

Een unicum voor onze gemeente. ”Het is voor het eerst dat er een cultuurvisie is gemaakt. Een overzichtelijk en helder document waarin we het maatschappelijk belang van allerlei uiteenlopende vormen van kunst en cultuur in onze gemeente waarderen. Maar ook aangeven hoe we dit samen met de culturele sector en anderen willen behouden en versterken,” aldus verantwoordelijk wethouder Yasemin Cegerek. Het is de gemeenteraad die vermoedelijk nog voor de zomer de cultuurvisie bespreekt en vaststelt. 

Vanaf haar eerste dagen als wethouder is Yasemin Cegerek positief geraakt door het rijke culturele leven in Brummen. “Er gebeurt enorm veel en daar zijn we als gemeente trots op! We zien in de praktijk van alledag dat cultuur zorgt voor verbinding en ontmoeting. Het stimuleert de leefbaarheid in onze dorpen en het versterkt het gevoel van verbondenheid en saamhorigheid. Maar we weten ook dat cultuur een bijdrage kan leveren aan andere sociaal-maatschappelijke opgaven. Denk aan het terugdringen van eenzaamheid en het bevorderen van gezondheid.”

Veel informatie opgehaald

Voor de gemeente is het belangrijk dat alle inwoners mee kunnen doen aan activiteiten op het gebed van kunst en cultuur. Cegerek: “Daarom is het zo belangrijk dat we dit ook met elkaar benoemen en vastleggen in een document.” Ze kijkt ook met tevredenheid terug op het proces dat heeft geleid tot de visie. “Nadat de raad het college heeft gevraagd een visie te maken over hoe we aankijken tegen kunst en cultuur, hebben we een uitgebreid proces opgestart. Inwoners hebben hun mening kunnen geven via het inwonerspanel. Met een ‘cultuurcaravan’ zijn we alle dorpen langs geweest om gesprekken over dit onderwerp te voeren. Maar ook hebben we bijeenkomsten georganiseerd en gesprekken gevoerd met professionals, organisaties en andere betrokkenen. En zelfs de kinderburgemeester heeft via een video haar leeftijdsgenootjes opgeroepen om wensen en ideeën over kunst en cultuur aan te geven.” 

Uitgangspunten

Kern van de cultuurvisie is verwoord in zes concrete uitgangspunten. “We hebben deze kunnen halen uit de opgehaalde ideeën, wensen, mogelijkheden en kansen die ons zijn aangereikt. Het resultaat heeft geleid tot het formuleren van deze uitgangspunten voor ons toekomstig cultuurbeleid,” aldus de cultuurwethouder.“ Cegerek is benieuwd hoe de visie in de gemeenteraad wordt ontvangen. “De verwachting is dat de visie tijdens het raadsforum in juni besproken wordt. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen zich in deze visie verdiepen en zich erin herkennen. Natuurlijk is het mogelijk om tijdens het raadsforum van 13 juni over dit onderwerp mee te praten.” Besluitvorming wordt verwacht tijdens de raadsvergadering van 27 juni.
De conceptvisie leest u op www.brummen.nl/cultuurvisie.