Kunst en cultuur hebben altijd een grote rol gehad in onze kernen. Nu heeft de gemeente Brummen een belangrijke stap gezet om dat rijke culturele leven te ondersteunen en versterken. De gemeenteraad heeft voor tien jaar de Cultuurvisie 2024-2034 ‘Cultuur verbindt ons allemaal’ vastgesteld. Daarmee heeft onze gemeente voor het eerst een breed gedragen visie op cultuur.

In de visie staat waarom we kunst en cultuur belangrijk vinden voor alle inwoners. Wethouder Yasemin Cegerek: “Ik vind cultuur van onschatbare waarde. Het geeft ons leven kleur en nodigt uit om zelf mee te doen. Het biedt ontspanning, verwondering, inspiratie of plezier en zorgt voor ontmoeting, saamhorigheid en betrokkenheid van buurtschappen, wijken en dorpen. We zetten met deze visie en straks met het uitvoeringsplan belangrijke stappen hoe wij cultuur in de gemeente Brummen de komende jaren willen ondersteunen, stimuleren en versterken.”

Extra geld

Voor de nieuwe cultuurvisie trekt de gemeente de komende vier jaar € 76.000 uit. Daarmee komt er, na bezuinigingen in het verleden, weer ruimte voor een vaste ambtenaar cultuur. Het geld wordt ook gebruikt voor het uitbreiden van de combinatiefunctie Cultuur. Deze mensen geven advies aan verenigingen, organisaties, bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies of het werven en behouden van vrijwilligers. 

Voor de uitvoering komt onder meer geld uit het potje dat het Rijk beschikbaar stelt vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord. De gemeenteraad heeft bovendien besloten om de culturele sector met € 79.000 extra te ondersteunen. Dit bedrag komt uit de coronagelden en wordt verdeeld over de komende vier jaar. 

Samen nadenken over de uitvoering

In het najaar organiseren de gemeente bijeenkomsten met culturele en maatschappelijke organisaties uit de hele gemeente. Die bijeenkomsten moeten leiden tot een uitvoeringsplan voor vier jaar. In het uitvoeringsplan komt te staan wie op welke manier kan bijdragen om kunst en cultuur voor inwoners toegankelijk en bereikbaar te maken. Daarbij bekijken we samen hoe kunst en cultuur bij kunnen dragen aan ontmoeting en verbinding van alle inwoners. 

Wethouder Cegerek: “Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor een gelukkige en welvarende samenleving waarin iedereen een plek heeft. Het vergroot het welzijn van mensen en draagt bij aan de kwaliteit van leven.” 

Klik hier om de cultuurvisie te bekijken op onze website van de gemeente.