Alle foto's: Peter Lous

Chris Ros (dorpsdichter 2022-2024) droeg in het gemeentehuis de pennenveer over aan Annemarie Visser. 

Op 28 mei maakte het college van burgemeester en wethouders kennis met Annemarie Visser uit Brummen. Zij is met ingang van 1 juni de nieuwe dorpsdichter van de gemeente Brummen voor de komende twee jaar. Dat betekende dat het college vandaag ook officieel afscheid nam van Chris Ros, die deze belangrijke taak in de afgelopen 2 jaar voor haar rekening nam. Het tweejaarlijks benoemen van een dorpsdichter is een verantwoordelijkheid van de Culturele Stichting. Binnen deze stichting voert de werkgroep Taalmarkt deze activiteit uit.

Omdat de benoemingsperiode van Chris Ros op 1 juni afloopt is de werkgroep Taalmarkt begin dit jaar gestart met de procedure om een nieuwe dorpsdichter te werven. Dit heeft geleid tot de benoeming van Annemarie Visser. Deze Brummense inwoonster heeft 'taalbeheersing' gestudeerd en is technisch schrijfster van beroep. Ze is vijf jaar geleden begonnen met het schrijven van (kleine) gedichten. De selectiecommissie is van mening dat Visser een uitstekende kandidaat is en past in het profiel van de dorpsdichter. Namens het college feliciteerde cultuurwethouder Yasemin Cegerek de nieuwe dorpsdichter, wenste haar veel succes in haar nieuwe functie en overhandigde een boeket bloemen aan Annemarie.

Saillant

Uiteraard schonk het college ook aandacht aan het afscheid van Ros als dorpsdichter. Cegerek refereerde aan de vele bijzondere en mooie gedichten die Chris Ros als dorpsdichter in de afgelopen twee jaar heeft geschreven. “Eén gedicht vond ik zo speciaal en betoverd. Het heet 'Saillant gemeente Brummen' en dat gedicht heeft een prominente plek gekregen in de recent gepresenteerde cultuurvisie,” aldus de cultuurwethouder. Als dank voor haar haar inzet, betrokkenheid en werkzaamheden ontving Ros als cadeau een kroontjespen, vergezeld van een fleurig boeket bloemen.

Vijfde dorpsdichter

Namens de Culturele Stichting sprak voorzitter Marie-Thérése Snelders de beide dorpsdichters toe. Snelders roemde de fijngevoelige en betekenisvolle gedichten die Ros aan het papier heeft toevertrouwd. Het gedicht 'De jeugd is een held' was voor de Culturele Stichting het meest in het oog springende gedicht. Annemarie Visser werd als nieuwe dorpsdichter uiteraard ook toegesproken. Culturele Stichting en de werkgroep Taalmarkt waren verheugd dat Visser tot (inmiddels alweer) de vijfde dorpsdichter van onze gemeente is benoemd.

Naast felicitaties en mooie afscheidswoorden ontvingen beide dorpsdichters van de Culturele Stichting een bloem geheel uit glas vervaardigd. Visser ontving ook een ‘pennenveer’ als symbool voor de functie van dorpsdichter. Aansluitend droeg Visser één van haar gedichten voor.