v.l.n.r. Bruno, Diederik, Wessel, Geertje en Leonore

Na een, zoals altijd, prachtig laatste concert werd afscheid genomen van de leden van de werkgroep Kamermuziek.

Grote inzet, individueel en als team

Penningmeester Wessel van Soest nam namens het Dagelijks Bestuur van de Culturele Stichting het woord en sprak de vertrekkende werkgroepleden toe.
Hij bedankte ieder persoonlijk voor hun grote inzet in de afgelopen jaren: Diederik Kuenen (programmeur), Leonore Son (secretaris en mede-programmeur), Geertje van Zanten (penningmeester) en Bruno van der Werff (voorzitter).

Zij vormden ook samen een goed team. Als de 4 musketiers hebben zij met veel energie, maar vooral met veel enthousiasme en kennis jaarlijks een mooie concertreeks samengesteld. Dat gaat niet vanzelf, daar komt heel wat bij kijken: 
Selectie en reservering van geschikte musici. Dat betekent: concerten bezoeken, focus op de deelnemers aan concoursen en natuurlijk openstaan voor jong talent. 
En dan de definitieve keuze maken: niet teveel van hetzelfde, hoog niveau, verrassend en passend binnen de begroting. Dat is zeker een balanceer-act af en toe. 
Veel geregel erna: programma schrijven, drukwerk, ontvangst musici en toehoorders etc. etc. 

Wessel bedankte alle leden voor hun inzet en toewijding. Deze dank werd onderstreept met cadeaus en een daverend applaus van de bezoekers, die weer in groten getale waren gekomen.

Introductie nieuwe werkgroep

Wessel van Soest introduceerde daarna de nieuwe werkgroep. Gelukkig zijn er – in korte tijd - vier enthousiaste muziekliefhebbers bereid gevonden om de vertrekkende leden op te volgen:

Felix Dikken: voorzitter, programmacommissie
Nelly van den Berg: penningmeester                                                                                                                                                         
Peter de Koningh: programma commissie
Barbara Groen: publiciteit, programmacommissie            

    v.l.n.r.: Peter, Felix, Wessel, Nelly en Barbara                                                                                            

De secretarisfunctie is nog vacant. Wessel riep belangstellenden op zich hiervoor te melden.

N. B. Het programma voor seizoen 2024-2025 is al rond! Klik hier voor het nieuwsbericht hierover.