Thema: 100 jaar vrouwenkiesrecht

De 20ste versie van het Groot Brummens Dictee had als titel ‘100 jaar vrouwenkiesrecht’. Zes teams van 3 personen en 9 individuele deelnemers waren hiervoor naar de Eerbeekse bibliotheek gekomen. Al direct tijdens de eerste voorlezing realiseerden de toehoorders zich dat het dictee een huzarenstuk vanjewelste was geworden.(Cursieve tekst komt direct uit het dictee). Het foutloos weergeven van het beëzelsoorde essaytje, waarin ijzerenheinige dames werden benoemd waaronder Wilhelmina Drucker, Aletta Jacobs en Anna Weber-van Bosse, was echt niet eenvoudig.
De schrijver van dit dictee, Selma Rooseboom, las zelf ook de tekst voor. Het totaal van 5 alinea’s vormde een samenhangend geheel en bleek naast lastig gelukkig ook leerzaam en humoristisch opgesteld.
De volledige tekst van het dictee staat op onze pagina Het Brummens Dictee.

Zorgvuldige beoordeling

Het corrigeren verliep op dezelfde wijze als vorig jaar, elke deelnemer keek het geanonimiseerde werk van een ander na. Oliver Gee, lid van de Werkgroep Taalmarkt, presenteerde de dicteetekst en verklaarde de juiste schrijfwijze en foutentelling. Na deze eerste correctie namen leden van de Taalmarkt de dictees weer in om de namen eraan toe te voegen en om vast te stellen wie er het ‘t beste vanaf had gebracht. Voormalig dorpsdichter Laurens Hoevenaren had daarna nog wat extra tijd nodig om een goede check uit te voeren op de winnende dictees zodat de jurering zo zorgvuldig mogelijk kon verlopen.

De winnaarsTruus Goethals (foto), Marjo van Dam en Hetty Wijgman eindigden als eerste, tweede en derde met respectievelijk 28, 34 en 37 fouten. De teamprijzen waren voor Team De Graftakken, Team MMM en Groen Links.
Het gemiddeld aantal fouten per persoon was 56. In 2018 waren dat er 38, dat zou erop kunnen wijzen dat de schrijvers van beiderlei kunne het bijwijlen als koeliearbeid hebben ervaren.

Werkgroep Taalmarkt dankte aan het eind niet alleen de schrijver en voorlezer maar ook de deelnemers, de sponsoren en de Eerbeekse bibliotheek.