Convenant cultuuronderwijs

Het convenant werd ondertekend door burgemeester Alex van Hedel, alle schoolbesturen in onze gemeente en de Stichting Welzijn Brummen. De gemeente Brummen sluit met de gemaakte afspraken aan bij het landelijke programma Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK). Zowel provincie als rijk subsidiëren dit programma dat loopt van 2017 tot en met 2020. “Alle basisscholen in onze gemeente doen mee. Ze maken hiermee kenbaar dat ze de ambitie hebben om cultuureducatie op hun school een vaste plek te geven,” aldus burgemeester Van Hedel. “En bijzonder is dat zoveel verschillende organisaties en verenigingen hieraan meewerken om dit ook daadwerkelijk in de komende jaren tot een succes te maken”. Het convenant is voorbereid door een breed samengestelde werkgroep, waaraan namens de gemeente (inmiddels oud-) wethouder Margriet Wartena een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

Cultuurfolder

Ook reikte burgemeester Van Hedel een nieuwe uitgave van de cultuurfolder 2019 uit. Deze folder laat in woord én beeld het rijke culturele leven in onze gemeente zien. De eerste exemplaren van deze actuele folder werd overhandigd aan Marie-Thérèse Snelders (voorzitter van de Culturele Stichting) en Edith Gloerich (namens de combinatiefunctionarissen Cultuur).

Cultuur in de praktijk

Bij deze bijeenkomst werd ook ‘cultuur in de praktijk’ gebracht.
De leerlingen van groep 7 van de Oecumenisch Basisschool brachten een muzikale act ten gehore. Zij waren uitgenodigd om dit feestelijke moment muzikaal te ondersteunen. Dit omdat deze klas als beste schoolklas uit de provincie Gelderland is uitverkoren en geselecteerd om aan het eind van dit jaar mee te doen en op te treden voor koningin Maxima. Dit als onderdeel van het project “Meer Muziek in de Klas”.Tenslotte droeg dorpsdichter EVA een speciaal voor dit onderwerp geschreven gedicht voor. Dit gedicht is op de Gedichtenpagina te lezen.