Het Pinksterfestival bestaat uit de volgende onderdelen:

Vrijdag 7 juni
Jeugdtheater Marktplein

Zaterdag 8 juni
Fietstocht
TheaterLokaal
Hapje & Drankje Marktplein

Zondag 9 juni
Theateretappe
Kunstmarkt
Hapje & Drankje Marktplein

Maandag 10 juni
Pinkstermarkt
Straattheater
Shantykorenfestival

Op de website www.pinksterfestivalbrummen.nl vindt u nadere informatie. Daar kunt u zich ook als deelnemer inschrijven voor:
■  TheaterLokaal
■  Kunstmarkt
■  Pinkstermarkt

Vanaf 1 februari 2019 is het secretariaat van het Pinksterfestival weer bemand en zullen degenen die zich hebben ingeschreven nader bericht ontvangen.