Pittige klus

Tien teams van 3 personen en 4 individuele inwoners waagden zich op vrijdag 23 november aan deelname.
Alhoewel het weer een pittige klus was vond men het overwegend iets makkelijker dan vorig jaar. Het dictee van 2018 werd geschreven door de Werkgroep Taalmarkt zelf, werkgroeplid Oliver Gee maakte er een samenhangend geheel van. In het met bijzondere uitdrukken doorspekte dictee werd de gemeentelijke politiek op een vrolijke, prikkelende wijze op de hak genomen. De volledige tekst staat op op onze pagina Het Brummens Dictee
Margriet Wartena, wethouder, las de tekst met veel geduld voor zodat er geen woord gemist kon worden.

Deelnemers keken elkaars werk na

Het corrigeren werd deze keer anders aangepakt. Na afloop van het schrijfwerk leverde ieder het dictee (geanonimiseerd) in bij de leden van de Werkgroep Taalmarkt. Na de pauze werden deze weer uitgedeeld en corrigeerde iedere deelnemer het werk van een (onbekende) ander. Marguerite Tuijn presenteerde de dictee tekst en verklaarde de juiste schrijfwijze en foutentelling. Na deze eerste correctie werden de dictees door de Taalmarkt weer ingenomen om de namen eraan toe te voegen en om vast te stellen wie er het ‘t beste vanaf had gebracht. Voormalig dorpsdichter Laurens Hoevenaren voerde, waar nodig, nog een extra check uit op de winnende dictee’s zodat de jurering zo zorgvuldig mogelijk verliep.

De winnaars

Selma Roosenboom, Annemarie den Hartogh en Hetty Wijgman eindigden als eerste, tweede en derde met respectievelijk 12, 19 en 21 fouten. De teamprijzen waren voor Team Voorstonden (zie foto; samen 65 fout), de Graftakken (80) en Vrouwen van Nu (86). Het gemiddeld aantal fouten per persoon was 38.

Werkgroep Taalmarkt dankte aan het eind niet alleen de deelnemers, sponsoren en voorlezer maar ook de Brummense bibliotheek waar allen, daar Concordia niet mogelijk bleek, gastvrij werden ontvangen.