Meerdere muziekverenigingen in het dorp Brummen zijn naarstig op zoek naar repetitieruimte.

Het ontbreken van een ‘eigen’ honk kwam aan het licht toen enkele accommodaties voor de verenigingen werden gesloten of een andere bestemming kregen. Zij hebben nu hun hoop gevestigd op het nieuwe centrumplan Brummen.

Een treffend voorbeeld is het plaatselijke harmonieorkest, dat tientallen musici telt van jong tot oud. Het orkest repeteert wekelijks en de vereniging kent een opleidingsorkest met zo’n 20 leden. Voorzitter Géjan Voskamp schetst dat de harmonie behalve een culturele ook een educatieve en sociale functie heeft. ‘We verzorgen ook muzieklessen en we hebben een belangrijke ontmoetingsfunctie. Voskamp zegt dat een eigen onderkomen ook nodig is voor de opslag van instrumenten, zoals slagwerk en van kostuums. ‘We hadden tot vorig jaar onderdak aan de Meidoornlaan. Totdat het gebouw werd verkocht en een andere invulling kreeg. Sindsdien hebben we een groot probleem. We kregen wel de toezegging dat we een plek krijgen in het toekomstige centrumplan. Maar zover is het nog niet. Voorlopig maken we beperkt gebruik van het gebouw van SWB. Maar dat is verre van ideaal want het gebouw is niet toegerust voor activiteiten als de onze.’

Als geboren en getogen Brummenaar heeft Mathijs Kolenberg zich dit probleem aangetrokken. Hij besprak het met meerdere mensen en raakte een gevoelige snaar. Hij haakt in op de gedachte om in het centrumplan ruimte te creëren voor bijvoorbeeld muziekverenigingen. ‘Dat kan door ‘Plein 5’, het gebouw van SWB, uit te breiden. Je zou hier ook bijvoorbeeld de bibliotheek onder kunnen brengen,’ zo luidt zijn pleidooi. Hij verwijst naar het kulturhus-concept dat op meerdere plaatsen succesvol is. ‘Je hebt hiervoor een breed draagvlak nodig. Met fondsen, subsidies en zelfwerkzaamheid moet je een eind kunnen komen.’

Ook de gemeente wil clustering van maatschappelijke functies in het centrum. Begin februari bespreekt de gemeente de eerste opzet van het centrumplan met omwonenden. Mathijs Kolenberg: ‘Dan willen we ons presenteren. Met het oog op de bijeenkomst benaderen we zo’n 20 verenigingen en clubs, vooral uit de hoek van muziek, cultuur en sport. We gaan polsen hoe groot het draagvlak is voor een gezamenlijk initiatief om ruimte te krijgen in het centrumplan. Dit presenteren we tijdens de bijeenkomst begin februari. Verenigingen die zich aan willen sluiten kunnen terecht bij Mathijs Kolenberg, tel. 0629112746. Of per mail: .