De provincie biedt vanaf 9 januari 2023 een nieuwe subsidieregeling aan voor jeugdpodiumkunsten.
Want alle kinderen in Gelderland moeten de kans hebben om een muziek-, theater- of dansvoorstelling te bezoeken. 

Daarbij wordt ingezet voor een cultureel aanbod voor iedereen. Met de nieuwe subsidie Jeugdpodiumkunsten wil Gelderland stimuleren dat kinderen tot 18 jaar, uit alle hoeken van Gelderland, een voorstelling van hun keuze kunnen bezoeken. Daarbij gaat het om een breed aanbod van muziek-, theater- en dansvoorstellingen.

Organisaties die voorstellingen en producties ontwikkelen of uitvoeren voor de Gelderse jeugd kunnen subsidie aanvragen. Op voorwaarde dat zij deel uitmaken van een samenwerking van minstens 2 aanbieders (zoals professionele muziek-, theater- of dansgezelschappen) en/of afnemers (zoals podia, scholen of cultuurpunten) van jeugdpodiumkunsten.

Met de regeling wil de provinciale overheid de verscheidenheid van het aanbod aan jeugdpodiumkunsten vergroten. Dat geldt ook voor de regionale spreiding binnen de provincie. Daarnaast is de wens met de subsidie talentontwikkeling van de makers en vernieuwing van het aanbod in Gelderland te stimuleren. Zo krijgt startend of gevestigd talent de kans om zich (verder) te ontwikkelen voor de specifieke doelgroep van jeugdpodiumkunsten.

Voor de nieuwe subsidie is in 2023 een totaalbedrag van 538.000 euro beschikbaar. Aanvragers krijgen maximaal 60 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 75.000 euro. Vanaf maandag 9 januari kunnen aanvragen worden ingediend.