Afgelopen donderdagavond vierde de Culturele Stichting haar 30-jarig jubileum in Dorpslokaal Concordia.

Bij de viering waren de bestuurs- en werkgroepleden met hun partners uitgenodigd. Ook de dorpsdichter was aanwezig en namens de gemeente Marjan Pietersz.

Voorzitter Marie-Thérèse Snelders blikte in haar jubileumspeech terug op de laatste jaren.

Zij memoreerde de benoeming van de nieuwe dorpsdichter Chris Ros, als opvolger van Marije Verbeeck.
Er waren ook wisselingen in het bestuur. Piet van Middelaar (vertegenwoordiger van de beeldende kunsten) nam onlangs afscheid (nogmaals bedankt voor je inzet, Piet!) en is inmiddels opgevolgd door Otto Koedijk.
Daarnaast zijn in 2020 drie nieuwe bestuursleden benoemd: Betteke te Hoonte (film, jeugd, popmuziek), Frances Giesberts (koren) en Wim Boerman (muziek).

Eind 2020 werd de Culturele Prijs uitgereikt aan Henk Klein, jarenlang voorzitter van de Stichting MET in Eerbeek.

Corona

Vervolgens stond Marie-Thérèse uitgebreid stil bij de moeilijke jaren die corona heeft veroorzaakt. “Onze culturele wereld werd veel kleiner, schraler en doffer. In 2020 en 2021 waren er aanzienlijk minder culturele activiteiten, ondanks enkele creatieve alternatieven zoals online streaming. Maar dit jaar is er weer een opleving; we zien zelfs een verdubbeling van het aantal events.
Een belangrijke aantekening hierbij: de Culturele Stichting subsidieerde maar een gering deel van deze activiteiten. We hopen natuurlijk dat we de komende jaren veel subsidieaanvragen kunnen honoreren.”

Geen succes was het initiatief van de Culturele Stichting om een Rondje Cultuur te organiseren. Helaas moest dit evenement worden gecanceld omdat dit, ondanks de vele inspanningen, niet haalbaar bleek.

Herwaardering cultuur

Marie-Thérèse wees erop dat corona “ook iets positiefs heeft gebracht, namelijk de herwaardering van de cultuur in brede zin. De overheid heeft ingezien hoe belangrijk kunst is, zoals wel gezegd het cement van onze samenleving. De overheid heeft volledig terecht vele miljoenen steun gegeven aan de cultuursector. Ook onze gemeente wil een breed cultuuraanbod verankerd zien in haar beleid. Er wordt gewerkt aan een Cultuurnota, de Stichting levert daarvoor ook input.”

Blik vooruit

De voorzitter rondde haar speech af met een positieve blik vooruit: “Cultuur zit in de lift, is een hot item. Onze werkgroepen organiseren weer de gebruikelijke activiteiten die druk bezocht worden. En er ontstaan nieuwe initiatieven, zoals het Theater Collectief Het Reservaat, dat jongeren toneel/zang/danslessen aanbiedt.”
Marie-Thérèse zei nog een droom te hebben: “het creëren van een mooie vaste podium/repetitieplek voor muziekuitvoeringen, toneel, lezingen etc. Kan onze Provincie Brummen hierin niet tegemoet komen?"

Na een toost op alvast een gezond en cultureel spannend 2023, gaf de voorzitter het podium aan het Theater van de Droom. De aanwezigen keken geboeid naar hun voorstelling “de Dubbelgangers”.

                                      

Tenslotte droeg dorpsdichter Chris Ros een gedicht voor dat zij speciaal voor dit jubileum had geschreven.
Klik hier om haar gedicht te lezen.