Algemeen Bestuurslid Piet van Middelaar nam op
30 augustus afscheid van de Culturele Stichting.

Piet trad in maart 2016 toe tot het bestuur en heeft dus 6,5 jaar zijn functie vervuld.
Voorzitter Marie-Thérèse Snelders noemde Piet in haar afscheidsspeech de pater familias van de Stichting. Niet alleen gezien zijn leeftijd (81) en bestuurstermijn, maar ook omdat zijn inbreng in het bestuur altijd wijs, weloverwogen, waar nodig kritisch en raak geformuleerd was. Piet was een zeer betrokken bestuurslid. Hij reageerde altijd als eerste op subsidieaanvragen die ter beoordeling aan het Algemeen Bestuur werden voorgelegd.
Omdat Piet zelf een veelzijdig kunstenaar is (schrijver, dichter, schilder en beeldhouwer) was zijn inbreng heel waardevol. Dus die zal node worden gemist.

In zijn dankwoord keek Piet met voldoening terug op zijn tijd in het bestuur. Het culturele leven bloeit in Brummen, mede doordat de gemeente de cultuur altijd positief ondersteunt.
Piet benadrukte het belang van cultuur door te citeren uit zijn lezing getiteld “De spelende mens”, die hij onlangs voor de Kunstkring had gegeven. Wij hebben ruimte (speelveld) nodig om te spelen. We kunnen bijvoorbeeld met taal spelen (in poëzie en proza), toneelspelen en beelden creëren.
Ons speelveld is de tussenruimte tussen ik en de ander. We moeten waakzaam blijven dat deze ruimte niet wordt opgeheven of belemmerd, zoals in sommige delen van de wereld gebeurt. We mogen blij zijn met onze vrijheid.
Piet las ter afsluiting zijn gedicht “Wit” voor dat gaat over de tussenruimte.