Brummen krijgt volgend jaar een groot, cultureel festijn dat aantrekkelijk moet zijn voor alle inwoners, maar ook bezoekers van buiten als toeristen. Dat plan heeft de Brummense Culturele Stichting. Raadslid Gertie Sloetjes diende een motie in om de Culturele Stichting een extra subsidie te geven van 17.500 euro om de organisatie mogelijk te maken. De motie kreeg de unanieme steun van de raad.

De Stichting deed op 1 september 2021 een aanvullende subsidieaanvraag vanuit de urgentie om in Brummen het culturele leven weer te laten opbloeien. Een gemeente breed en bovendien kosteloos festival zou op zijn plaats zijn, vooral omdat tijdens de coronapandemie veel culturele activiteiten geen doorgang konden vinden. Terwijl in de gemeente een groot aanbod van kunst en cultuur bestaat, gevormd door verenigingen en individuen.

Annemarie den Hartogh, secretaris van de Brummense Culturele Stichting, zei blij te zijn met de toezegging van de 17.500 euro. “Wat we precies gaan doen bij dit evenement staat nog niet vast. Daar kunnen we nu aan gaan werken dankzij de extra middelen die we van de gemeente krijgen. Brummen is rijk aan allerlei organisaties als koren, muziekgezelschappen maar ook individuen die zich met allerlei vormen van kunt en cultuur bezighouden. Die willen we betrekken bij dit evenement. Ze een podium geven. Maar we willen ook andere partijen erbij betrekken. De horeca bijvoorbeeld. Die heeft tenslotte ook een beroerde tijd achter de rug. We zouden daar bijvoorbeeld optredens of voordrachten kunnen organiseren. We stellen ons daarbij voor dat er een fietsroute komt, die alle locaties waar wat te beleven valt verbindt. Wat ons betreft wordt het een complete cultuurexplosie.”
Het evenement zal eind zomer 2022 plaatsvinden. De meeste mensen zijn dan terug van vakantie maar anderzijds zijn er dan naar verwachting nog veel toeristen in de regio.