Met de opvallende Cultuurcaravan probeerde de gemeente de afgelopen maand de inwoners te peilen wat zij belangrijk vinden als het gaat om cultuur in onze gemeente. Eén van de belangrijkste voorlopige uitkomsten was voldoende cultuureducatie op scholen.

Wethouder Ingrid Timmer vertelt nog een keer wat ze met de cultuurcaravan wilden bereiken. “Voor onze nieuw cultuurvisie wilden we heel graag de mening van de inwoners; wat behouden we en wat moet anders? Om toch ook eens een mening te krijgen van anderen dan de geijkte groep die hier altijd mee bezig is, besloten we bij de mensen langs te gaan. De hele maand september heeft de caravan op diverse plaatsen gestaan, afgelopen donderdag voor het laatst, in Leuvenheim.”

Het doel om eens andere mensen te bereiken is geslaagd. “Er zijn hele leuke gesprekken ontstaan, alles is genoteerd. Cultuureducatie op de basisscholen kwam vaak naar voren, dat mag zeker niet minder, wellicht zelfs meer. Cultuur is een bindmiddel, dat hebben we in de coronatijd echt gemist. Het behelst meer dan muziek of toneel, het is een manier om anders naar elkaar te leren kijken. daarbij heeft het veel raakvlakken met het sociale domein.
Er wordt niet bezuinigd op cultuur, we behouden ons budget van 6 ton. Eind februari willen we de nieuwe cultuurvisie presenteren.”