Na ruim anderhalf jaar heeft zangvereniging Herleving uit Eerbeek de repetities hervat. De leden van de 102 jarige vereniging zijn erg blij dat zij eindelijk weer kunnen gaan zingen en weer gezellig op de dinsdagavond bij elkaar kunnen komen.

Wil men echter in de toekomst in Eerbeek nog genieten van mooie koorzang en zelf daar aan meewerken, dan is het dringend noodzakelijk dat er versterking voor het koor komt, anders kan het wel eens gebeuren dat de vereniging zichzelf moet opheffen en dan is er helaas geen zangkoor meer in Eerbeek, het is echt vijf voor twaalf.

Het bestuur, de leden en dirigent van de vereniging willen een dringende oproep doen aan bewoners van Eerbeek en omstreken om te komen zingen bij het koor.

Het koor zingt allerlei soorten muziek, gezelligheid is belangrijk maar het zingen staat nog steeds voorop. Het repertoire is van Loyd Webber tot Bach, maar ook Nederlandse liederen, zoals Westenwind, worden gezongen. Geïnteresseerden mogen een aantal weken vrijblijvend komen kijken.

De repetities zijn op de dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Schuure in Eerbeek, halverwege wordt er een kwartiertje pauze gehouden voor het nuttigen van een kopje koffie of thee en uiteraard even om bij te praten. Inlichtingen zijn verkrijgen via de website www.herleving-eerbeek.nl of bij de voorzitter via tel. 06 45830561. Langskomen bij de Schuure mag ook.