De gemeente Brummen gaat een cultuurvisie opstellen. Een belangrijke bouwsteen daarvoor is een enquête over cultuur.

De gemeente doet dat in samenspraak met onderzoekbureau Moventem: misschien beter bekend als het inwonerspanel “Brummen Spreekt”.
Sinds maandag 5 september staat de enquête over Cultuur de hele maand september online en kunnen inwoners die zich aangemeld hebben (dat zijn er ca. 1200) meedoen om de enquête in te vullen. Gehoopt wordt op een hoge respons!

Iedereen kan meedoen!

Ook aan inwoners die geen panellid zijn van het inwonerspanel wordt de gelegenheid geboden om de enquête in te vullen als zij dat graag willen. Daarom is een poster gemaakt met een QR-code. Deze QR-code leidt mensen via een ‘open link’ naar de vragenlijst. Op die manier wordt een nog beter en compleet beeld verkregen wat inwoners vinden van het culturele aanbod in onze gemeente en wat er eventueel ontbreekt aan culturele activiteiten.

Cultuurcaravan

Om nog meer inwoners te bereiken gaat de gemeente met een cultuur-caravan (een opvallende knalrode caravan) een rondrit door de gemeente maken en op een aantal prominente plekken staan om de Cultuur-enquête onder de aandacht te brengen. Zie het filmpje daarover op onze voorpagina!