Houdt u ook zo van samen zingen? Meldt u dan aan bij ‘HET NIEUWE KOOR’, dat bestaat sinds 2014.

Het nieuwe seizoen start op 3 september met in achtneming van de Corona regels(*) Dit zangkoor bestaat uit een enthousiaste dirigente en 18 koorleden gevormd door sopranen, tenoren, alten en bassen.

Het repertoire kent voornamelijk spirituele liederen uit meerdere tradities, culturen en talen. Op vrijdagmorgen wordt er gerepeteerd, er wordt dan van 9.45 tot 11.00 uur in een sfeervolle ruimte in Brummen gezongen, met een kop koffie of thee na afloop. Voor aanmelding kan men vrijblijvend en naar behoefte één of twee keer mee zingen.

Er wordt naar u uitgezien! Informatie en aanmelding kan door te e-mailen naar Jeannette, de contactpersoon. Het adres is .

*Corona regels:

1. De plek waar gezongen wordt heeft een nieuw en RIVM goedgekeurd ventilatiesysteem.

2. Er wordt de 1,5 meterregel gehanteerd en men is zoveel als mogelijk gevaccineerd.

3. Men komt niet zingen als men ziekteverschijnselen heeft.

4. De regels worden zo nodig aangepast.