Het ging event-organisator Yannick Hilger aan het hart, dat er niets georganiseerd kon worden voor de viering van 75 jaar bevrijding. En zo werd het idee geboren een bevrijdingsfestival te organiseren dat via livestream te volgen zou zijn. Het idee was natuurlijk mooi, maar hoe doe je dat als je de regels van het RIVM moet handhaven? Daar heeft Hilger goed over nagedacht samen met de gemeente, afgelopen dinsdag was het zover. Op twee locaties traden lokale bands op, terwijl de ene band speelde, bouwde de ander op.

Burgemeester Alex van Hedel opende het festival. Hij nam bij het optreden van Lenny and the Trammps, de microfoon ter hand en zong even mee met het nummer Black Betty van Ram Jam. Daarbij beloofde hij op een volgend festival wederom mee te zingen.

Optreden zonder publiek

De 11 bands en individuele muzikanten traden op met een onderlinge afstand van 1,5 meter en het tussendoor ontsmetten van gedeelde attributen. Er was zelfs een limiet gesteld aan het aantal muzikanten dat tegelijk mocht optreden. 
Geen publiek en dus geen applaus uit de zaal; dat was vreemd voor de musici. Er waren alleen enkele technici in de zaal aanwezig en die waren te druk met de camera's in de weer en het doorsturen van de beelden. Die beelden krijgen alle deelnemende muzikanten als dank toegestuurd, zo kunnen zij zichzelf promoten. Zij traden immers gratis op en zo helpen ze elkaar.
Tussen de optredens door draaide DJ Hamer muziek, zodat er geen stilte zou vallen.
Het muziekaanbod was zeer divers en goed verdeeld over de beide locaties. Dan weer ruige rock&roll, dan weer heerlijke funk en jazz.

Reclame lokale ondernemers

Mede met steun van de OVB en OVE, de Culturele Stichting Brummen en de provincie kon dit evenement op deze manier plaatsvinden. In ruil hiervoor werd tussen de optredens door reclame boodschappen van de deelnemende ondernemers uitgezonden.

Volgend jaar live optredens?

Het plan is om volgend jaar een heus live Bevrijdingsfestival te organiseren. Met meerdere podia in Brummen en Eerbeek en andere activiteiten erom heen. Dit wordt afhankelijk van de reacties serieus bekeken.