Afgelopen woensdag 12 februari 2020 was de zaal van de Vroolijke Frans goed gevuld met publiek. Zij waren afgekomen op het literaire café van de werkgroep Taalmarkt van de Culturele Stichting.

Elsbeth Etty over Willem Wilmink

Dit keer was schrijfster en columniste Elsbeth Etty uitgenodigd. Zij vertelde boeiend over de achtergronden bij haar biografie van Willem Wilmink. De tegenstelling tussen enerzijds de nostalgische sfeer die hij in zijn liedteksten en gedichten oproept, en anderzijds zijn moeilijke karakter, is fascinerend. De ondertitel van de biografie is: In de man zit nog een jongen. 

Open Podium

Deze ondertitel was de inspiratie voor het thema van het open podium na de pauze: Het kind in jezelf. Vier dichters en één schrijver van een kort verhaal traden met veel succes op, de toeschouwers hingen aan hun lippen. Elsbeth Etty had voor ieder van hen positief commentaar, maar riep met instemmend applaus van de zaal Dopey Dijkstra uit tot winnares van de Kleinegeit. Dopey las enkele gedichten voor die haar jeugd tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en het vertrek uit Indonesië als onderwerp hadden. 

Met dank aan: Christine Bosman van Bosman Primera die een tafel vol boeken mee had genomen die gekocht en gesigneerd konden worden, Inge Schouten die als winnares van de vorige keer de afsluiting verzorgde en Bas Witteveen die tussen de bedrijven door voor de muziek zorgde.