Tijdens de eindejaarsborrel in De Heideroos in Eerbeek was ook de nieuwe wethouder van Cultuur Ingrid Timmer aanwezig. Tevens waren de in 2019 door de Stichting gesubsidieerde organisaties vertegenwoordigd. 
Voorzitter Marie-Thérèse Snelders startte haar toespraak met de introductie van de nieuwe penningmeester Wessel van Soest. Tot het Algemeen Bestuur is Marguerite Tuijn toegetreden (aandachtsgebied Taal).

Terugblik 2019

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en werkgroepleden vonden in onze gemeente 117 culturele activiteiten plaats. Elke 3 dagen is er dus wel wat cultureels te doen! Vooral als je van muziek houdt kom je goed aan je trekken. Maar het valt ook op dat de literaire activiteiten zijn toegenomen. 
Onze dorpsdichter Eva schreef acht gedichten bij verschillende gelegenheden. De Brummense BuitenBios organiseerde een filmfestival t.g.v. het 15-jarig bestaan. Actueel is de realisatie van het kunstproject Viaduct met schildering door RoosArt Paintings en een gedicht van de dorpsdichter.
De voorzitter memoreerde ook het jaarlijkse Culturele Platform en de ondertekening van het Cultuurconvenant, waarbij tevens de geactualiseerde cultuurfolder werd gepresenteerd.
Marie-Thérèse vroeg speciaal aandacht voor de Stichting MET (Muziek en Theater Eerbeek): na 20 jaar gaat voorzitter Henk Klein stoppen en hij zoekt een opvolger die met dezelfde inzet de concerten in de muziekkoepel van Eerbeek wil voortzetten.

Vooruitblik 2020

Volgend jaar staan twee grote evenementen op de rol.
Ten eerste: het Herdenkingsjaar van Jan Mankes, beroemde schilder die 100 jaar geleden is gestorven in Eerbeek. Tussen april en september zullen diverse activiteiten plaatsvinden, waarover in de media nader bericht volgt.
Ten tweede: de 75-jarige bevrijding. Ook Brummen besteedt hieraan aandacht, o.a. met de opvoering van The Armed Man.
In 2020 zal ook weer de Culturele Prijs worden toegekend. Hiervoor kunnen kandidaten worden genomineerd. De criteria voor nominatie staan op deze website. 

Ambities en wensen voor 2020

Graag wil de CS meer activiteiten voor en door de jeugd faciliteren. Helaas is de familie Kleverwal, die de werkgroep Jeugd & Cultuur vormde en jaarlijks een musical organiseerde, gestopt. Er zijn (nog) geen opvolgers gevonden. Een oproep dus aan initiatiefnemers om zich te melden!
De voorzitter deed ook een dringend beroep op de nieuwe wethouder om te bewerkstelligen dat het nieuwe college Cultuur als een belangrijke verbindende factor beschouwt en derhalve het toegekende budget niet zal verlagen, zodat het cultuuraanbod voor iedereen toegankelijk zal blijven.

Afscheid

Tenslotte werd afscheid genomen van zes mensen die voor de Stichting actief waren:
Bertie, Harrie en Nienke Kleverwal (werkgroep Jeugd & Cultuur), Rudie van den Berg (AB-lid en werkgroep TheaterLokaal; zij blijft wèl actief in de werkgroep Brummense BuitenBios), Marianne Boesveld (AB-lid, aandachtgebied muziek) en Hennie Pauw (werkgroep Kamermuziek, helaas niet aanwezig). 
Marie-Thérèse bedankte ieder met een persoonlijk woord voor hun grote inzet in de afgelopen jaren.