Impromptu op een kleine gemeente

1. Brummen krijgt wellicht een groot multifueltankstation. Dat is een tankstation waar naast benzine, diesel en lpg een alternatieve brandstof zoals waterstof wordt verkocht. De hoeveelheid NOx, fijnstof en CO2 die het nieuwe tankstation gaat uitbraken, is door consciëntieuze Lokaal Belangfractieleden en VVD’ers minutieus onderzocht en aanvaardbaar bevonden.

2. Mocht de Raad van State niet alsnog een stokje steken voor de plannen, dan bevatten de biologische groentepakketten van de aanpalende tuinderij De Meander straks een minuscule neerslag van ultrafijnstofdeeltjes die de bewuste koper liever niet op zijn of haar bord had gezien.

3. Misschien kunnen de vrijwilligers van de BZZV een stoomcursus fijnstof opruimen krijgen. Deze vrijwilligers houden continu Brummen schoon, chapeau! Gooi het fijnstof maar in het jiskefet. Dit laatste is overigens geen frisisme.

4. Dat onze gemeente veel moois te bieden heeft, daar is absoluut consensus over. De Brummense Tuinenronde bijvoorbeeld is gerenommeerd en een eclatant succes. Bewonderaars van heinde en verre bezoeken ook meteen en bloc Sas’ Mini-Kwekerij, een unicum midden in het dorp Brummen

5. Vanaf Tuin aan ’t Leusveld kunnen de tuinliefhebbers via het Hallse Pad direct door naar De Vroolijke Frans voor een diversiteit aan hors-d'oeuvres. Om op het terras te genieten van de lelietjes-van-dalen en vergeet-mij-nietjes, die aan menig toerist geëxalteerde uitroepen ontlokken.

6. In ons groene buitengebied passen volgens de gemeenteraad dus prima ‘groene’ tankstations, en ook grootschalige zonnevelden. Tegen het geplande veld bij de Empese en Tondense Heide, Het Blaar, is veel verzet. Dit zal namelijk komen pal naast een kostbaar Natura 2000-gebied. Natuurlijk zijn we voor ‘groene’ energie, maar pas op dat je als gemeente niet in een vicieuze cirkel van ambitie belandt.

7. In onze groene gemeente gebeuren ook niet zo groene zaken. Er was veel reuring over de staalslakken op de oude vuilstort aan de Doonweg. Hopelijk is het recidiverisico nul. Omwonenden roerden zich, en dat was lekkere content voor de huis-aan-huisbladen, hoewel dit soms verzandt in niet ter zake doende verhalen. Wilt u deze per se tot u nemen, doe dit dan via uw dagelijkse tête-à-tête met de socials.

8. Er worden goede dingen gerealiseerd, zoals de zestien flexwoningen voor Oekraïners. Deze eengezinswoningen worden waarschijnlijk nog verdubbeld in aantal. Nagedacht wordt over manoeuvreerbare wanden om extra ruimte te creëren.

9. Mooi is ook het onderzoek naar een warmtenet voor Eerbeek met restwarmte van vier papierfabrieken. Jammer wel dat inmiddels de grootste papierfabriek, De Hoop, ter ziele is. Zorg dus dat u zich komende winters goed voorbereidt op de kou.

10. Voor Eerbeek is het faillissement een aderlating, voor de natuur in onze gemeente een zegen. Het is nu immers niet meer lonend om de Markervoortse bossen te kappen voor een LCE. Gelukkig maar, want het kappen van een oud bos is geen sinecure.

11. Kortom, er gebeurt in de gemeente Brummen genoeg om een schrandere scherts te schrijven. Laten we nu vooral uw opgelopen stress vanwege dit complexe maar coherente dictee de-escaleren door zo meteen onder genot van een drankje te gebben over al die ingewikkelde woorden. Nu rest nog de vraag, heeft ChatGPT dit dictee geschreven?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weet iedereen waar de afkortingen voor staan?

BZZVBrummen Zonder ZwerfVuil
LCELogistiek Centrum Eerbeek
(Chat)GPTGenerative Pre-trained Transformer


Schrijver van dit dictee: Annemarie Visser