100 jaar vrouwenkiesrecht

  1. Een centennium geleden was politiek louter een besogne voor mannen. Tijdens frequente copieuze festijnen trokken de heren zich na een verrukkelijk banket als ware éminence grises terug in de foyer om op hun fauteuils onder het genot van een cognacje en een bolknak of een havanna wijdlopig de contemporaine politiek te bediscussiëren. De dames daarentegen nuttigden earlgreythee met daarbij behorende petitfourtjes van porseleinen serviezen of een sherry’tje uit een kristallen glaasje en bespraken exclusief huishoudelijke vrouwenaangelegenheden. Ze mochten tenslotte hun frêle hoofdjes vooral niet breken over allerhande staatkundige trammelant.

  2. In 1894 richtten de Nederlandse suffragettes Wilhelmina Drucker en Aletta Jacobs ‘de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’ op. Deze excellent onderrichte, ijzerenheinige dames waren heuse feministes avant la lettre. Hun initiatief leidde in 1917 tot passief en in 1919 tot actief stemrecht voor vrouwen: een huzarenstuk vanjewelste! In 1922 brachten vrouwen voor het eerst hun stem uit bij de Tweede Kamerverkiezing teneinde hun legitieme democratische recht te praktiseren. Er werden daardoor zeven vrouwelijke mandatarissen in de Tweede Kamer gekozen. Het zou desalniettemin nog tot 1956 duren voordat Marga Klompé de eerste bewindsvrouwe werd.

  3. Nochtans was de geest uit de fles: de ontvoogding bleek ook in het lommerrijke Brummen en contreien te persisteren. Als archetypes van manmoedige vrouwen kennen wij Anna Weber‑van Bosse, algologe, plantkundige en oprichtster van een montessorischool in Eerbeek. En zelfs de laatnegentiende‑eeuwse Catharina van Rees, mede‑eigenaar‑bewoner van de neoclassicistische buitenplaats Spaensweerd net ten zuiden van de Cortenoeverse polder, was toentertijd al wijd en zijd bekend als componiste‑romancière maar bovenal als feministe en bijwijlen geminachte kenau.

  4. Een voor de hand liggende vraag is nu: is de emancipatie heden ten dage voltooid? Zijn vrouwen gelijk aan mannen? Helaas, niet per se! De recentelijk via socialemediaplatforms gehypete MeToobeweging heeft via de hashtag MeToo tentoongespreid dat lichamelijke onschendbaarheid niet evident is en ondanks de Algemene wet gelijke behandeling is evenredige beloning voor identiek emplooi voor werknemers van beiderlei kunne niet overal nogal wiedes. Ook gerenommeerde glazenplafondbestormers hebben enkel minuscule barstjes veroorzaakt in het florissante old boys network.

  5. Maar emancipatie is niet alleen maar een recht: er horen ook plichten bij. De auteur van dit beëzelsoorde essaytje beargumenteert dat je je als vrouw niet als een rupsje‑nooit‑genoeg alleen maar te pas en te onpas privileges kunt toe‑eigenen. Ook masculiene topics zijn ons pakkie‑an. Koeliearbeid en metiers die traditiegetrouw aan mannen werden toegedicht, moeten ook voor vrouwen appetijtelijk worden. Dus dames, wees niet blasé. Kom uit je comfortzone en vervang eens je eigen carburateur of stuuk een muurtje. Meisjes, word elektricien, IT‑professional, amanuensis of ingenieur. Hoe dan ook: benut je stemrecht. Er is namelijk bitter voor gestreden.


Geschreven door Selma Rooseboom