Brummense bombarie

In den beginne was het dictee. Dat jaarlijks chef-d'oeuvre van een clique/kliek spellingmasochisten is
telkenmale een aha-erlebnis van infantiele dorpsschoolnachtmerries. Ook ditmaal bediscussiëren wij
weer onze oer-Nederlandse gemeente Brummen, waarin de godganse participatie-innovatie vrolijk
geëntameerd wordt door alle politieke partijen. Daarbij zijn outsiders ook welkom om onze civilisatie
te verrijken, zoals onze lokale BN’er, burgemeester Alex van Hedel, ad rem in de gemeentegids
vermeldde. Dat foliant specificeert verder de namen van paadjes en alleeën, zoals het Meester Jan
Pannekoeklaantje en de Weg naar Het Ganzen Ei.

Langs dergelijke straten wonen de Brummenaren, Eerbekenaren, Hallenaren, Leuvenheimers,
Empenaren, Tondenaren en Oekenaren die, ieder met zijn eigen politieke preferenties, mee-eten aan
het gemeentelijk dejeunertje. Het communale electoraat werd in de opmaat naar de ballotage
laatstleden voorjaar royaal voorzien van ammunitie door de lokale sufferdjes. Die stonden vol met
aantijgingen, gedachtewisselingen en interne strubbelingen binnen de partijen. Wellicht noodde dat
enkele kiezers ertoe, zich afzijdig te houden. Anderzijds biedt deining van dit kaliber gelegenheid tot
discussiëren en leidt het tot vergrote geëngageerdheid van zowel bourgeois als Jan met de pet.

Als na de aldus gepromote tocht langs de relazen van de gouvernementele equipes nog behoefte
bestaat aan enige kitteling van de hersenfuncties, kan een baantje als volontair worden overwogen.
Organisaties als Amnesty International, het Rode Kruis of de lokale afdelingen van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei kunnen altijd actieve participanten gebruiken. Zeker als je een mensenmens bent,
goed bent gefinetuned en de scope in het oog wilt houden, zal de succesvolle sollicitatie een fait
accompli zijn.

Sommige werkers in de wijngaard zullen zich echter niet door de in cortenstaal geklonken kreten van
de Noord-Amerikaanse businessterminologie laten verdoven, maar liever de ducttape van de
classicistische culturele traditie implementeren om de japen van geestelijke leegte in het
hersenweefsel van de generatie z te dichten. Zij kunnen ervan uitgaan dat onze gemeente adequaat
gefourneerd is met cultureel-literaire toerustingen, die zelfs de meest doorgewinterde scepticus een
apollinisch vonkje artisticiteit kunnen verschaffen.

De spreekwoordelijke cyperse kat zal uiteindelijk op zijn pootjes terecht komen, zodat de
bewindslieden aan de Engelenburgerlaan in fine het sein 'brand meester' kunnen geven.