Het Groot Brummens Dictee 2013: feestje voor de taalfetisjist of peulenschil?

Dit jaarlijks retrospectief over onze gemeente bevat een ratatouille van onderwerpen die als het ware op een smakelijk ogend bordje ligt te dampen.

1.
Brummen wil zich profileren als één landgoed zonder grenzen. Jan en alleman moeten zich kunnen laven aan het rust wasemende struweel, aan zichtassen door achttiende-eeuwse sterrenbossen, aan kaalgeslagen en halfgeïnundeerde heidevlakten, maar ook aan opengestelde , al dan niet particuliere parkbossen. Zo’n 700 hectaren zijn nu gecertificeerd Natura 2000-gebied, maar de agrariërs zetten de hakken in de kleddernatte grond, want hun tractoren zakken tot hun carter in de blubber.

2.
Uit bezuinigingsoverwegingen verrijst in de tuin van het oude complex achter een stijlvolle glazen façade een energieneutrale accommodatie voor gemeenteambtenaren en -bestuurders, die weldra wordt bekroond met de Award Duurzame Architectuur 2013. Kniesoren klagen over een te steile helling en bij tijd en wijle tropische temperaturen, maar grosso modo zijn de reacties lovend.

3.
Daadkracht en ondernemingszin lijken het credo van ons gemeentebestuur: het Oranje Nassauplein onderging een metamorfose en werd voorzien van een waterretentiekelder. Het buitengebied ging potdicht: was heel de Achterhoek gewend in een peloton van woon-werkverkeer over de Rhienderensestraat te racen, nu werden er verbodsborden geplant die gezagsgetrouwe omaatjes kippenvel bezorgden. Van de weeromstuit werden te kust en te keur borden verwijderd door rebellerend tuig van de richel. Of waren het lokale guerrillero’s?

4.
Ook cultureel is er voldoende reuring: de geit van Mankes keert diefstalproof terug op zijn piëdestal , de Open Monumentendag blijkt een moorddag, de Vroolijke Frans swingt met Broek Rock en de oude Rabobank is Even Museum.

5.
Ten slotte mag de bordeelscène niet ontbreken. Een zieltogende horecagelegenheid zou moeten worden omgetoverd tot een resort waar een elftal prostituees bezoekers helpt te relaxen, maar de noabers trekken en masse ten strijde. De participerende burger heeft krediet en vooralsnog biedt een geweigerde parkeervergunning uitkomst, maar de souteneur in spe gaat in beroep. Kan het tij worden gekeerd?

6.
Met deze cliffhanger gaan we het verkiezingsjaar in. Krijgen we waratje een D66-fractie in de raad? Zullen de lokalen het electoraat opnieuw kunnen enthousiasmeren? Of houden we het toch bij de aloude garde van eerbiedwaardige eminenties, die goddank bij ons nimmer corrupt, noch groggy of stoned, doch zeer integer blijken? Het volgende dictee biedt uitkomst!