Podium Palisium Eerbeek

De stichting Podium Palisium heeft ten doel: op het gebied van muziek jong Nederlands toptalent te ondersteunen, podiumervaring op te laten doen en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.