Ludgerus Kerk te Hall

Parkeeradvies

Om verkeersproblemen te vermijden vragen wij u dringend om niet aan weerszijden van de weg te parkeren, maar uitsluitend aan de overzijde van de kerk.

Vanuit Eerbeek: als u Hall binnenkomt neemt u de eerste weg links (Domineeskamp). U kunt dan zo rondrijden en rechts van de weg parkeren. Komt u vanuit Zutphen, dan kunt u ook rechts parkeren.